–>12 November  –> Bhangala (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match   —>Live  10 Am   –>13 November  –> Shah Wala (Zira) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>15 November  –> Khosa Dal Singh (Zira) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>21 November  –> Kot Karor Kalan (Moga) Kabaddi Tournament —>Live  11 Am   –>24 November  –> Daleke (Tarn Taran) Kabaddi Show Match    —>Live  5 Pm   –>25 November  –> Dhotian (Tarn Taran) Dog Racing  —>Live  11 Am   –>29 November  –> Gajan (Tarn Taran) Kabaddi Show Match (Sukhman Vs Gopy)  —>Live  5 Pm   –>10 December  –> Charik (Moga) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>11 December  –> Charik (Moga) Kabaddi Tournament   —>Live  11 Am   –>23 December  –> Cultural Program (Moga)  —>Live  11 Am   –>14 January  –> Wan Tara (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match  —>Live  11 Am   –>15 January  –> Wan Tara (Tarn Taran) Dharmik Program & Kabaddi Show Match  —>Live  11 Am

Top Kabaddi Match

Player Wallpapers

charna dhalleke

Sharecharna dhalleke

Read More »

Khushi dirba duggan

Share Khushi dirba duggan

Read More »

Ambu Ghal Kalan

Share Ambu Ghal Kalan

Read More »

Lakha dharamkot

ShareLakha dharamkot

Read More »

Gurjeet mari mustfa

ShareGurjeet mari mustfa

Read More »

sadeep doda & sona ghall kalan

Sharesadeep doda & sona ghall kalan

Read More »

Sukha Bhandal

Share

Read More »

Nikka Landeke

Share

Read More »

Pala jalalpuria

Share

Read More »

Baljeet Sandhu Kabaddi Raider

Share   Baljeet Sandhu Kabaddi Raider

Read More »

Full Tournament Videos

Shah Wala (Zira) Kabaddi Tournament 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Bhangala (Tarn Taran) Kabaddi Show Match 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Bhangala (Tarn Taran) Dharmik Program 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Dhaliwal (Tarn Taran) Kabaddi Cup 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Dhariwal (Patti) Dharmik Program 2018 Live Now

ShareDhariwal (Patti) Dharmik Program 2018 Live Now Watch this video on YouTube

Read More »

Mansoor Deva (Sher Singh Wala) Dharmik Program Live Now

ShareMansoor Deva (Sher Singh Wala) Dharmik Program Live Now Watch this video ...

Read More »

Umriana (Moga) Kabaddi Cup 6 November 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Sarchur (Gurdaspur) Kabaddi Cup 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Shihan Parhi (Ferozepur) Kabaddi Cup 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Brahmpur (Tarn Taran) Kabaddi Show Match 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Brahmpura (Tarn Taran) Dharmik Program 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Bharth (Gurdaspur) Kabaddi Cup 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Bharth (Gurdaspur) Dharmik Program 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Bharth (Gurdaspur) Dharmik Program 2018 Live Now

Share Watch this video on YouTube

Read More »

Tournament Albums

Tournament Poster

CULTURAL PROGRAM

Ladi Pandher

Iqbal Grewal

Ranjit Singh Rana Italy

Parminder brar

Gurwinder Brar

JAGRAJ MAHLA